måndag 25 juni 2007

Ronneby - en blodig historia

Vattenfallet bakom Massmanska kvarnen, innan ån gör en 180° sväng
runt hela stan Ronneby.

Det går inte att missta sig på att kyrkan var ett försvarsverk,
byggt på den danska byns högsta topp. Här höll man utkik efter
fienden och här sökte man skydd mot högst densamme.

Här är den gamla kyrkporten, som sägs vara den svenskarna högg och
slog in då de mördade alla Ronnebys kvinnor och barn på stället.
Männen fördes som fångar till nybyggnationen Karlskrona, som svenske
kungen önskar sig.

Utmed stadens gränder levde och bodde invånarna med prunkande miniatyrträdgårdar

Invid Per Hasselgrens Snöklockan har en anrik telefonkiosk en värdig
granne på Torget

Några centrala kvarter lyckades undgå 1960-70-talens moderniseringsraseri. Det hindrar inte att verksamheten i de äldre husen är moderna.

Nog blev det galet när man mitt mellan två traditionella handelsgårdar klämde in ett 4-vånings affärshus med perspektivfönster.

Med en god arkitekt vid ritbordet, så finns också exempel på lyckad
samordning gammalt och nytt.

Nybyggen har skett kontinuerligt genom århundradena. Staden har
brunnit och återuppbyggts.

Ronnebys äldsta fastighet är kyrkan från 1100-talet. Fast om man ska tro på tavlan över kyrkoherdar så fanns där ingen präst förrän 1530, då Martin Luthers lära trängde igenom. Några prominenta gravar finns inte heller om man inte nöjer sig med att läsa delar av de gravstenstexter som återstår då de är sönderhuggna och bildar golv för den nya läran. Munktrappan, med sin imponerande portal är ett minne till namnet från den katolska tiden.

Bilder: Johanna Parikka Altenstedt, bildtexterna: Agneta Åhrberg

* * *

Ronneby är en stad med intressant historia. Den har funnits vid ån som rinner från Småland redan enligt dokumentering på 1100 -talet, och blev en viktig handels och sjöfartsstad under Hansatiden. Krigen mellan danskar och svenskar klämde Ronneby och Blekinge åt - och svenskars (Stockholms) försök till att utrota snapphanarna ledde till ännu ganska okända blodbad på 1560 -talet. Läs mer t ex om Ronneby blodbad här. Sedan plockades de fina husen ned och flyttades till Karlskrona, till Stockholms flottbas i södra riket. Sedermera har några av husen flyttats tillbaka, t ex huset bakom gamla Tingsrätten. Tingsrätten är också idag i privat ägo. Både f d Tingsrättshuset och grannen i det flyttade huset har faktiskt finska värdinnor i husen idag!